Bezpečnostní skříně na hořlaviny

  • Řada 1 – Bezpečnostní skříně s hasícím přístrojem na hořlaviny
  • Řada 2 – FM Bezpečnostní skříně na hořlaviny
  • Řada 3-5 – Bezpečnostní úložné skříně pro jedovaté, škodlivé nebo hořlavé látky

Co je to bezpečnostní skříň na hořlaviny?

Bezpečnostní skříň na hořlaviny chrání chemikálie před nebezpečím ohně nebo vlivem neobvyklých teplotních zdrojů. Ochrana proti ohni je zajištěna uzavřením hořlavin uvnitř skříně. Toto je zajištěno několika způsoby: automatickým zavíráním dveří (některé z našich modelů) a/nebo tepelně roztažnými těsnícími pojistkami dveří, které izolují vnitřní tělo skříně. Existuje i varianta tavných pojistek, které automaticky zablokují ventilační systém (EN 14 470).  Některé modely jsou také vybaveny hasicím přístrojem uvnitř skříně, což zabrání vypuknutí ohně uvnitř bezpečnostní skříně.