Bezpečnostní vybavení

  • Řada A – Hasicí roušky
  • Řada S – Bezpečnostní kanystry pro nebezpečné látky
  • Řada J – Bezpečnostní nádoby