Bezpečnostní skříně na pesticidy

Odpovídající uskladnění pesticidů

Pesticidy se nesmí v žádném případě vylít ven z kanystru nebo bezpečnostní skříně. Bezpečnostní skříně na pesticidy musí být vybaveny 100% nepropustnou záchytnou vanou. Je přísně zakázáno vybavovat záchytné vany nebo jímací zařízení vypouštěcím kohoutem nebo jiným podobným zařízením. Záchytná vana nesmí být nikdy použita jako úložný prostor, pouze pokud je zakryta děrovaným poklopem, lze ho použít jako přídavnou polici.

Záchytná vana musí být z takového materiálu, aby odpovídala svou odolností skladovaným látkám.

Bezpečnostní skříň nebo kanystr musí mít odvětrávání.

Záchytná vana musí pojmout objemově 50% skladovaných látek a/nebo minimálně objem největšího zásobníku, ať už je jakkoliv velký.

V chráněných oblastech (pokud je skladování povoleno!) musí záchytná vana pojmout 100% skladovaných látek.

Pesticidy by měly být skladovány v originálních obalech – nebo označeny všemi potřebnými detaily (názvem produktu, jeho specifikací, varovnými značkami, R a S větami, …)
Je důležité skladovat chemikálie odděleně (podle druhů – hořlaviny, nebezpečné látky, kyseliny, zásady,…), aby se vyloučily jakékoliv reakce mezi nimi, a které by mohly být příčinou nehody.

Prázdné obaly od vysoce jedovatých produktů by se měli recyklovat podle národních a místních předpisů