EN 14470-1 a 2 Bezpečnostní skříně na hořlaviny

 • Řada 7.90 – Bezpečnostní skříně na hořlavé produkty – odolnost 90minut
 • Řada 7.90M – Kombinované bezpečnostní skříně – odolnost 90minut
 • Řada 7.60 – Bezpečnostní skříně na hořlavé produkty – odolnost 60minut
 • Řada 7.630BG – Bezpečnostní skříně na plynové láhve – odolnost 30 minut
 • Řada 7.90ARD – Bezpečnostní skříň pro recyklaci odpadu – odolnost 90 minut

+ novinka – EN 14470-1 a FM 6050

 • Řada 3030 – Bezpečnostní skříně na hořlavé produkty – odolnost 30minut
 • Řada 3030PV – Bezpečnostní skříně na hořlavé produkty s prosklenými dveřmi
 • Řada 3030.M – Kombinované bezpečnostní skříně – odolnost 30minut

Norma ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 14470-2 (2004)

Uplatnění

Nová evropská norma platná od roku 2004 se týká skladování hořlavých nebo výbušných produktů v bezpečnostních skříních. Nezáleží na tom, v čem podnikáte, nebo jak hořlavé látky máte, v každém případě je musíte mít uskladněny tak, aby v případě požáru nebyly rizikem rozšíření požáru nebo výbuchu.

Hlavní požadavky

Odolnost proti ohni
Bezpečnostní skříň musí v případě požáru zaručit, že po dobu minimálně 15 minut nezpůsobí látky uložené ve skříni žádné další riziko nebo rozšíření ohně.Bezpečnostní skříň s odolností proti ohni musí být klasifikován jako jeden z následujících typů:typ 15

EN 14470-1
Skladování kapalných hořlavin
EN 14470-2
Skladování plynových lahví
Odolnost proti ohni
typ 15 typ G15 15 minut
typ 30 typ G30 30 minut
typ 60 typ G60 60 minut
typ 90 typ G90 90 minut

Test ohněm
Všechny bezpečnostní skříně se zaručenou odolností proti ohni jsou testovány a schvalovány podle ČSN EN 14470-1 nebo ČSN EN 14470-2. Testy se provádí v nezávislé Evropské laboratoři.

Ochranná jímka při rozlití

 • Ochranná jímka při rozlití (záchytná vana) musí být umístěná pod nejnižší úložnou policí. Ochranná jímka musí mít:
  • minimálně 10% kapacity objemu všech nádob skladovaných v bezpečnostní skříni
  • nebo alespoň 110% objemu největší jednotlivé nádoby

Konstrukce
Dveře bezpečnostní skříně musí být zcela samozavírací z jakékoliv pozice otevření. Boční a zadní stěny musí mít stejnou tloušťku a srovnatelnou konstrukci. Požadavky se kladou hlavně na konstrukci skříně a její míry odolnosti proti ohni zvenčí (test ohněm podle normy ISO 834-1 a ČSN EN 1363-1).

Klasifikace a varovné značení

 • Následující nápisy musí být umístěny na čelní straně skříně na vhodném a viditelném místě:
  • příslušné varovné značení „pozor: nebezpečí ohně“ a příslušné zákazové značení „zákaz kouření a použití otevřeného ohně“ podle ČSN ISO 3864
  • odolnost proti ohni, specifikována v minutách, např. Typ 15, 30, 60 nebo 90
  • upozornění, že dveře musí být zavřené, když se skříň nepoužívá
  • jméno a obchodní značka výrobce
  • maximální objem jednotlivé nádoby na skladování ve spojení se záchytnou kapacitou bezpečnostní jímky
  • maximální počet dovolených polic

Ventilace
Bezpečnostní skříně musí mít větrací otvory s tavnými pojistkami, které v případě požáru tyto otvory utěsní. Tyto mohou být napojeny na nucenou ventilaci. Vzduch se musí vyměnit ve skříni 10x za hodinu při zavřených dveřích a ventilace musí být v provozu 24 hodin denně.

Bezpečnostní skříně na hořlaviny – EN 14470-1 a 2