Laminární boxy

NF X 15-211 třída 2

  • Řada H – Laminární boxy, horizontální a vertikální
  • Řada H – Biologický bezpečnostní box

Úvod

Laminární boxy jsou vytvořené tak, aby bránily kontaminaci polovodičových waferů, biologických vzorků či jakýchkoliv citlivých zařízení. Vzduch je hnaný přes ULPA filtr a proudění je velice mírné, laminární, k uživateli. Tyto boxy jsou buď v horizontální, nebo vertikální konfiguraci.

Laminární boxy jsou vybaveny baktericidní UV lampou pro sterilizaci pracovního prostoru, pokud se nepracuje. Je nutné světlo vypnout ve chvíli, kdy se začne pracovat, protože by mohlo obsluze popálit kůži a způsobit šedý zákal na oku. Nic se v boxu nesmí skladovat, aby mohla být sterilizována.